Doe-het-zelf tips

Zelf arbowetgeving opzoeken.

De Arbowet bestaat uit de volgende onderdelen:

Arbeidsomstandighedenwet;

Arbeidsomstandighedenbesluit;

Arbeidsomstandighedenregeling.

 

Zelf branchespecifieke arbo-informatie opzoeken.

De vertaling van de Arbowet op brancheniveau vindt plaats in zogenaamde Arbocatalogi.

 

Zelf nazoeken hoe de Inspectie-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) omgaat met het onderwerp arbeidsomstandigheden.

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft voor haar inspecteurs per onderwerp de zogenaamde Basisinspectiemodules opgesteld. Deze Basisinspectiemodules zijn ook online te raadplegen via deze link.

 

Zelf RI&E uitvoeren.

RI&E staat voor Risico-inventarisatie en -Evaluatie, het systematisch inventariseren van gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en vervolgens per aandachtspunt beoordelen wat het risico is. Zie voor nadere info deze link.

Een RI&E kun je zelf doen of uitbesteden. Alle doe-het-zelf methodieken zijn te vinden op RIE.nl. Als een organisatie zelf de RI&E ter hand neemt, moet deze onder bepaalde omstandigheden worden getoetst. Zelfinspectie.nl

De Inspectie SZW controleert verschillende sectoren op arbeidsomstandigheden. Met de Zelfinspectie krijgen werkgevers en werknemers gereedschappen in handen waarmee zij zelf kunnen toetsen of hun aanpak voldoet aan de wet. En waarmee zij waar nodig verbeteringen kunnen aanbrengen. Op Zelfinspecties staan digitale instrumenten voor de verschillende sectoren. De Zelfinspectie kan worden ingevuld namens de werkgever of namens de medezeggenschapsraad van een bedrijf of organisatie.

 

Zelf fysieke belasting in kaart brengen

TNO biedt verschillende methodieken aan om fysieke belasting in kaart te brengen. Zie deze link.

 

Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier