AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in de praktijk is geïmplementeerd, is naast een verplichting in de diverse managementsysteemeisen, een essentieel onderdeel van de PDCA cirkel....
Lees verder

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een...
Lees verder

Begin 2014 goed: schrijf in voor de basiscursus Machineveiligheid

Sinds de nieuwe Machinerichtlijn 2010 van kracht is, moeten alle installaties en machines voldoen aan nieuwe eisen. Er is veel veranderd door de nieuwe Machinerichtlijn, vooral bij niet zelfstandig...
Lees verder

Nieuwe website Arbode Consultancy

Vandaag 18 september 2013 is de vernieuwde website van Arbode Consultancy online gegaan. Naast een nieuwe look and feel ook een noviteit in arboland: online de kosten berekenen van een RI&E...
Lees verder

ISO 9001 en ISO 14001 worden herzien

ISO 9001 en ISO 14001 worden herzien.  De normen zullen worden aangescherpt en er zullen elementen worden toegevoegd. U kunt hierbij denken aan zaken als kennis van de interne en externe...
Lees verder

Nano het nieuwe asbest?

Nanodeeltjes zijn minuscuul klein. Een miljoenste millimeter. Ze zijn groot in technische mogelijkheden. Maar hoe groot de risico’s voor de gezondheid zijn weten we nog niet precies. Er...
Lees verder

Bijna half miljoen werknemers met arbeidsongeval

In 2012 liepen 478 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Het betrof 7 procent van alle werknemers. Dit aandeel is al sinds 2005 vrij...
Lees verder

Wederom wijziging eisen certificering Arbodiensten: inzet kerndeskundigen

“In de nieuwe Certificatieregeling (van kracht per 1 april 2013) is in bijlage II (WSCS onder Werkveldspecifieke eisen, sub. Personeel) voor de kerndeskundigen een uren-norm opgenomen. Mede...
Lees verder

Cursus preventie-medewerker: data november 2013 bekend.

Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten. Iedere organisatie dient minimaal één...
Lees verder

Bereken uw boete van I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

Op 1 januari 2013 is de "wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving" in werking getreden. Dit houdt onder andere in dat er strenger tegen arbo-overtredingen wordt opgetreden. U...
Lees verder

Toetsing RI&E vanaf 1 april

Een Risico-inventarisatie en –evaluatie(RI&E)  is een verplichting voor iedere werkgever. Er zijn tal van branchespecifieke methodieken (www.RIE.nl) om een dergelijke RI&E zelf...
Lees verder

Is mijn RI&E up to date? Gratis advies!

Iedere werkgever moet een RI&E uitvoeren en up to date houden. Maar wat is up to date? De Arbowet (artikel 5 lid 4) zegt het volgende: De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt...
Lees verder

Arbeidsveiligheid duur? Probeer dan eens een ongeval.

Ongevallen kunnen ondernemingen duur komen te staan. Arbeidsongevallen hebben vooral voor kleine bedrijven zware financiële gevolgen. Het kan echter moeilijk zijn werkgevers...
Lees verder

Veiligheid als corebusiness

  Het Veiligheidsgilde is een initiatief van TNO. Het is een samenwerkingsverband van een aantal adviesorganisaties op het gebied van het onderwerp arbeidsomstandigheden....
Lees verder

Geen RI&E, wat kost dat wel niet? Boetes van I-SZW.

Bij een constatering van een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving mag I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een boete opleggen. In de “Beleidsregel...
Lees verder

Recente adviezen Gezondheidsraad

  Recente adviezen van de Gezondheidsraad over het onderwerp ‘Gezonde arbeids­omstandig­heden’ Kracht zetten, duwen en trekken in werksituaties (20 december 2012) Tillen...
Lees verder

FNV verkent opkomst nieuw risico in werk: technostress

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. De druk op werknemers om altijd bereikbaar te zijn...
Lees verder

Ontwerpadvies SER "Stelsel gezond en veilig werken".

De SER richt zich in haar ontwerpadvies “Stelsel gezond en veilig werken” op een aantal vraagstukken op het terrein van gezond en veilig werken die naar zijn oordeel bijzondere aandacht...
Lees verder

Monteur heeft het meest risicovolle beroep

Werknemers staan gemiddeld aan 4,6 gevaarlijke situaties tegelijk bloot. Bovenaan het lijstje van risicovolle beroepen staan machinebankwerkers, monteurs, instrumentenmakers en...
Lees verder

Inspectie SZW kondigt hardere aanpak overtredingen aan

Bedrijven en burgers die de regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving  overtreden, worden met ingang van volgend jaar door de Inspectie SZW harder aangepakt. Dit...
Lees verder

Nieuwe online-toolkit wijst werknemers en werkgevers op gevaren- pictogrammen

De pictogrammen voor het etiketteren van chemische producten zijn veranderd. Voorkom letsel en ziektes op de werkvloer door meer te weten te komen over de pictogrammen. Chemische producten...
Lees verder

Werken in grond-, weg- en waterbouw veiliger en gezonder maar nog niet voldoende

Het werk in de grond-, weg- en waterbouw is vaak onveilig en lichamelijk zwaar. Eén op de vijf werknemers heeft gezondheidsklachten vanwege het werk. Ook moeten werknemers in deze sector vaak...
Lees verder

Rapport beroepsziekten in cijfers 2012

Beroepsziekten worden steeds beter erkend en gemeld, maar deze aandacht leidt niet tot een afname van de risico’s op de werkvloer. In 2011 was er sprake van een lichte stijging tot ongeveer...
Lees verder

Geboren: nanocentre.nl, veilig innoveren met nanomaterialen

Nanotechnologie biedt nieuwe mogelijkheden, die de kwaliteit van ons leven kunnen verbeteren. Denk aan minder energieverbruik, sterkere en lichtere materialen en materialen met nieuwe...
Lees verder

Arbocatalogus: de Arbo-bijbel van een branche.

Steeds meer branches hebben een door I-SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) goedgekeurde Arbocatalogus. Hierin staat hoe de branche omgaat met de invulling van de arbowetgeving. Het is een soort...
Lees verder

I-SZW: Gevaarlijke steigers op bouwlocaties in de binnenstad

Op 84 procent van de kleine bouwlocaties wordt onveilig gewerkt met steigers, ladders en trappen. Dat blijkt uit controles van de Inspectie SZW dit jaar op ruim 650 bouwlocaties in diverse...
Lees verder

Jaarlijks 12.000 bedrijfsongevallen met letsel en verzuim in horeca

Uit de Nationale Enquête Arbeidsongevallen blijkt dat jaarlijks 12 duizend werkenden in de horeca bij een ongeval tijdens het werk letsel en verzuim oplopen. Hiervan zijn in de periode...
Lees verder

Meerjarenplan 2013-2014 en Jaarplan 2013 I-SZW openbaar

Maandag 17 september 2012 zijn het Meerjarenplan 2013-2014 en het Jaarplan 2013 van de Inspectie SZW aan het Parlement aangeboden. Daarmee zijn ze openbaar geworden.   Meerjarenplan...
Lees verder

Arbode b.v. bij RTL Z

In de uitzending van Business Channel van 16 september 2012 op RTL Z komen collega's Leon Floris en Andy van Hoorn van onze grote broer Arbode b.v. aan het woord. Zie voor het item deze...
Lees verder

App voor gevaarlijke stoffen

De ADR-app, voluit ADR-Pro 2011, is een gratis hulpmiddel voor iedereen die omgaat met gevaarlijke stoffen. Het is bedoeld voor chauffeurs, veiligheidsadviseurs en magazijnmedewerkers in...
Lees verder

EU-OSHA helpt leerkrachten in het basis- onderwijs met lessen over veiligheid en gezondheid

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) presenteert samen met het Napo Consortium een interessant nieuw project om kinderen op de basisschool elementaire...
Lees verder

Elektromagnetische straling op het werk

Het Kennisplatform EMV bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te...
Lees verder

iPad-app campagne

Working together – Healthy Workplaces Campaign is de eerste app van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van de 'gezonde werkplek'-campagne...
Lees verder

Over arbeidsmiddelen keuren.

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren voor de werknemers. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten)...
Lees verder

Zelf risico's van gevaarlijke stoffen opzoeken

Op de website “risico's van stoffen” vindt u actuele, geautoriseerde informatie over risico’s van stoffen voor mens en milieu. De website is een gezamenlijk initiatief van de...
Lees verder

Arbode C Youtube kanaal

Al geruime tijd bestaat het eigen Youtube kanaal van Arbode Consultancy. U vindt hier onze trailer, maar ook educatieve en komische filmpjes over het onderwerp arbeidsomstandigheden. Regelmatig...
Lees verder

Machineveiligheid metaalindustrie

  Ondanks de inspanningen van de metaalsector om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren, is de situatie nog steeds zorgwekkend: fors meer ongevallen dan in andere...
Lees verder

BHV is maatwerk

Er is veel onduidelijkheid over hoe vaak BHV'ers nu een training moeten volgen en wat de inhoud van de training moet zijn. De Arbowet zegt in artikel 15, lid 3: "De bedrijfshulpverleners beschikken...
Lees verder

Inspectiemodules Arbeidsinspectie online

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft voor haar inspecteurs per onderwerp de zogenaamde Basisinspectiemodules opgesteld. Deze Basisinspectiemodules zijn ook online te raadplegen via...
Lees verder

Zelfinspectie tools fysieke belasting e.a.

Er komen steeds meer zelfinspectietools beschikbaar om arbeidsomstandigheden in kaart te brengen.
TNO heeft zelfinspectietools voor het onderwerp "Fysieke belasting" ontwikkeld. Lees verder

Bijzondere aandacht Arbeidsinspectie op zwaar werk in de bouw

  De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gaat harder optreden als bouwvakkers te zwaar werk moeten doen. Vanaf 1 september worden direct boetes opgelegd als bij controles blijkt dat...
Lees verder

CBS: Nationale enquete arbo 2011

Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens aan over de staat van de arbeidsomstandigheden in verschillende bedrijfstakken. Zie hier de tabel 2011 die op 10 juli 2012 is...
Lees verder

inPreventie, het nieuwe arbo-platform

Op 21 juni, tijdens de Dag van de preventiemedewerker, is door SZW inPreventie.nl aangekondigd. Dit is een netwerk voor en door preventiewerkers en specialisten waarin brancheorganisaties,...
Lees verder

Een op de drie werknemers verzuimt na een arbeidsongeval langer dan een maand.

In Nederland hebben in 2010 naar schatting 224.000 werknemers te maken gehad met een arbeidsongeval met letsel en verzuim als gevolg. Een derde van de ongevallen leidde tot verzuim van langer dan...
Lees verder

Winnaars "Meest succesvolle RI&E" bekend

De winnaars van de prijs voor de ‘Meest succesvolle RI&E’ zijn bekend. Tijdens de dag van de Preventiemedewerker op 21 juni nam Jaap Sneep, Arbo- en Milieucoördinator bij ACTA de...
Lees verder

Luchtalarm op Dag van de BHV

Maandag 5 november wordt dit jaar voor de eerste keer, en de komende jaren op de 1e maandag in november, met Dag van de BHV landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000...
Lees verder

Vakantiewerk 2012

De vakantieperiode komt er aan. Een tijd waarin veel vakantiewerkers worden ingeschakeld door bedrijven. Wat die vakantiewerkers mogen doen is aan regels gebonden. Deze brochure geeft een...
Lees verder

Uitgelicht: zelfinspectie gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen met een gevarenteken op de verpakking. Wilt u weten of u gezondheidsschade door gevaarlijke stoffen bij uw medewerkers voorkomt? Voldoet u daarbij aan de...
Lees verder

Oproep Goede Praktijken Competitie 2012-2013: ‘Samen sterk voor preventie’

Op 18 april lanceerde het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) de nieuwe campagne ‘Samen sterk voor preventie’. Een belangrijk onderdeel van de campagne is...
Lees verder

iPhone apps met als onderwerp "arbo"

Regelmatig plaatst Ronald Hoevers op zijn blog iArbo iPhone apps die een relatie hebben met het onderwerp arbeidsomstandigheden. Voor een uitgebreid overzicht:...
Lees verder

Jaarverslag 2011 Arbeidsinspectie

Het aantal overtredingen van bedrijven t.a.v. veilig en gezond werken was in 2011 vergelijkbaar met het voorgaand jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie SZW...
Lees verder

Resultaten Nationale Enquête Arbeids-omstandigheden 2011

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is het grootste periodieke onderzoek in Nederland naar de arbeidssituatie van werknemers. De NEA volgt de trends in arbeidsrisico’s, effecten...
Lees verder

NIEUW: 1-daagse training PGS15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

In december 2011 is de nieuwe PGS15, "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" gepubliceerd. Dit is een richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag ("overslag" of "crossdocking") met betrekking tot...
Lees verder

10 mythen over zelfredzaamheid bij brand.

Als ergens brand uitbreekt, ontstaat er niet meteen paniek. Mensen wachten bij brand te lang met vluchten waarna dit in sommige gevallen niet meer mogelijk is. Mensen herkennen het geluid van een...
Lees verder

Aandacht voor agressie en geweld tegen truckers

De Inspectie SZW gaat in de transport en logistiek controleren of bedrijven genoeg doen om de risico’s van agressie en geweld te beperken. Bekeken wordt of aanvullende maatregelen...
Lees verder

Inspectie SZW: Stevige aanpak misstanden asbest!

De Inspectie SZW zet de komende jaren stevig in op de aanpak van misstanden in de asbestsector. De boetes gaan omhoog en er worden extra inspecteurs ingezet om te controleren of de regels voor...
Lees verder

Vakantiewerk jongeren aan regels gebonden.

De vakantie komt er weer aan. Een tijd waarin veel bedrijven tijdelijk vakantiewerkers aannemen. Voor vakantiewerkers jonger dan 18 jaar gelden speciale arbo-regels en regels t.a.v. werktijden. Kijk...
Lees verder

Toezicht Arbeidsinspectie in beeld gebracht

De directie Arbo van de Inspectie SZW pakt misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden aan. Ruim 200 arbeidsinspecteurs gaan elke dag op pad om werkend Nederland te controleren op de...
Lees verder

MVO-wegwijzer ISO 26000

Ondernemers die op een structurele manier aan de slag willen met MVO volgens ISO 26000 kunnen vanaf vandaag terecht op www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl. Op deze website ontdekken ondernemers wat...
Lees verder

Uitgelicht: veiligheid op hoogte

De website veiligopdehoogte.nl geeft een schoolvoorbeeld van hoe verschillende partijen samenwerken om te komen tot veilige en gezonde werkomstandigheden: in dit geval bij het werken op hoogte. Mooi...
Lees verder

28 april werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

Iedere jaar is 28 april de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit jaar is het onderwerp veiligheid en gezondheid bevorderen op werkplekken die betrekking hebben op de groene...
Lees verder

Persbericht campagne "Samen Sterk voor Preventie".

18 april 2012 is de campagne "Samen Sterk voor Preventie" van start gegaan met een officiële Nederlandse kick-off in Amsterdam. Er is een officieel persbericht...
Lees verder

Actieplan Arbeidsveiligheid

Het Actieplan Arbeidsveiligheid streeft er naar om het aantal ongevallen in 2012 met 25% te reduceren. Lees op samenveiligwerken.nl over het...
Lees verder

Aandacht valgevaar Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie gaat valgevaar op kleinere locaties controleren. Jaarlijks komen er op bouwterreinen gemiddeld 5 mensen  om het leven. Voor meer informatie, volg deze...
Lees verder

Bedrijfsongevallen

Regelmatig verschijnen er in de media berichten over bedrijfsongevallen. Dat zijn er toch meer dan dat je zou denken. Deze site geeft een...
Lees verder

Steeds meer arbocatalogi

Steeds meer branches hebben een arbocatalogus. Wat dacht je van de arbocatalogus voor het flexografisch bedrukken van plastic folie of de arbocatalogus voor orgelbouwers. Kijk hier voor een...
Lees verder

Overheid gaat zich nog meer terugtrekken.

Staatssecretaris De Krom heeft zijn visie op het stelsel voor gezond en veilig werken voor de komende jaren geformuleerd. De overheid gaat zich nog meer terugtrekken op dit terrein. Hier zijn brief...
Lees verder

Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier