Arbeidsveiligheid duur? Probeer dan eens een ongeval.

Geplaatst op woensdag 27 februari 2013 15:14:00

Ongevallen kunnen ondernemingen duur komen te staan. Arbeidsongevallen hebben vooral voor kleine bedrijven zware financiële gevolgen. Het kan echter moeilijk zijn werkgevers en besluitvormers te overtuigen van het nut van veiligere en gezondere arbeidsomstandigheden: “arbo kost toch alleen maar geld!”

Financiële of economische ramingen, een concreet overzicht van de totale kosten van ongevallen en de voordelen van ongevallenpreventie kunnen daarbij helpen. De totale kosten en baten omvatten zowel de voor de hand liggende als de verborgen kosten, de kosten die gemakkelijk kunnen worden berekend en de kosten die alleen in kwalitatieve termen kunnen worden uitgedrukt.


Goed inzicht in de kosten van arbeidsongevallen kan het beste worden verkregen door een economische evaluatie. Dit kan op diverse niveaus worden verricht, te weten op het niveau van: 

  • de individuele werknemer;
  • de onderneming;
  • de maatschappij als geheel.

I-SZW geeft aan dat een arbeidsongeval een bedrijf gemiddeld € 5000 en de maatschappij nog eens ruim € 6000 kost.

Preventie van arbeidsongevallen, -letsels en beroepsziekten leidt niet alleen tot een beperking van kosten, maar draagt eveneens bij tot een beter bedrijfsresultaat. Veiligheid en gezondheid op het werk kunnen de bedrijfsresultaten  op  velerlei wijzen  verbeteren, bijvoorbeeld:

  • gezonde werknemers zijn productiever en leveren kwalitatief betere producten en diensten;
  • minder arbeidsgebonden ongevallen en ziekten leiden tot een lager ziekteverzuim. Dit resulteert vervolgens in geringere kosten en minder onderbrekingen van het productieproces;
  • uitrustingen en een werkomgeving die optimaal zijn aangepast aan het arbeidsproces en die goed worden onderhouden, zorgen voor een hogere productiviteit en betere kwaliteit, alsmede voor minder gezondheids- en veiligheidsrisico’s;
  • minder blessures en ziektes betekenen minder schade en een kleinere kans op aansprakelijkheid.

     

 


Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier