Geen RI&E, wat kost dat wel niet? Boetes van I-SZW.

Geplaatst op donderdag 31 januari 2013 19:40:00

Bij een constatering van een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving mag I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een boete opleggen. In de “Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving”, zoals op 27 november 2012 gepubliceerd in de Staatscourant, wordt aangegeven hoe hoog boetes zijn voor verschillende onderwerpen.

Er worden zeven categorieën normbedragen onderscheiden, te weten:

·        het 1e normbedrag € 340,-;

·        het 2e normbedrag € 750,-;

·        het 3e normbedrag € 1.500,-;

·        het 4e normbedrag € 3.000,-;

·        het 5e normbedrag € 4.500,-;

·        het 6e normbedrag € 9.000,-;

·        het 7e normbedrag € 13.500,-;

Deze normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

·        bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;

·        bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;

·        bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;

·        bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;

·        bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;

·        bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.


De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meer dan één overtreding, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Uit de bijlage behorende bij de beleidsregel boeteoplegging is op te maken dat het niet hebben van een RI&E (Arbowet artikel 5 lid 1) een overtreding is waarvoor men eerst een waarschuwing krijgt. Als men na de waarschuwing geen actie onderneemt krijgt men een categorie 4 (€3.000,-) boete opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de grootte van het bedrijf:

 

Aantal medewerkers

Boete (€)

<5

300,-

5 – 9

600,-

10 – 39

900,-

40 – 99

1.500,-

100 – 249

1.800,-

250 - 499

2.400,-

>500

3.000,-

 

Let op: ook na een boete dient nog steeds een RI&E opgesteld te worden.

Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier