Is mijn RI&E up to date? Gratis advies!

Geplaatst op woensdag 27 februari 2013 17:26:00

Iedere werkgever moet een RI&E uitvoeren en up to date houden. Maar wat is up to date?

De Arbowet (artikel 5 lid 4) zegt het volgende:

De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Een update is dus nodig als de arbeidsomstandigheden sterk veranderd zijn zoals bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw, nieuwe processen, sterke groei of krimp van de organisatie. Maar ook als uzelf niet veranderd bent, kan een update na verloop van tijd toch van toepassing zijn: de wetgeving kan zijn aangepast, er kunnen nieuwe branche- of CAO-afspraken zijn of de stand der techniek is veranderd.

Wij van Arbode Consultancy geven u graag advies over de actualiteit van de RI&E. Mail uw oude RI&E-rapportage en Plan van Aanpak naar ac@arbode.nl en wij geven u vervolgens gratis en geheel vrijblijvend antwoord op de vraag of de RI&E nog up to date is en zo nee of deze geheel of gedeeltelijk moet worden bijgesteld. Makkelijk toch?

Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier