ISO 9001 en ISO 14001 worden herzien

Geplaatst op vrijdag 13 september 2013 06:50:00

ISO 9001 en ISO 14001 worden herzien.  De normen zullen worden aangescherpt en er zullen elementen worden toegevoegd.

U kunt hierbij denken aan zaken als kennis van de interne en externe samenhang van de organisatie, het identificeren van stakeholders en hun verwachtingen en management van kansen en risico’s. Risico’s bijvoorbeeld, zijn voor de normen ISO 9001 en ISO 14001 een geheel nieuwe term.

Andere nieuwe elementen in de ISO 9001 zijn bijvoorbeeld management van veranderingen, controle op externe voorzieningen en management van productconformiteit en producteisen.

In de ISO 14001 zijn de eisen met betrekking tot externe communicatie, rapportage, planning en controle op de waardeketen (value chain) een toevoeging op de bestaande norm.

De herziene normen zullen in de kern gelijkgetrokken worden. Iedere norm zal opgebouwd zijn uit dezelfde basisstructuur van tien clausules met vaststaande sub-clausules. In deze sub-clausules zal een kerntekst worden opgenomen. Hierin wordt in de afzonderlijke normen niet van afgeweken.    

De basisstructuur bestaat uit de volgende tien clausules:

- Onderwerp en toepassingsgebied 
- Normatieve verwijzing
- Termen en definities
- Samenhang van de organisatie
- Leiderschap
- Planning
- Ondersteuning
- Uitvoering
- Evaluatie van prestaties
- Verbetering

De afzonderlijke normen onderscheiden zich van elkaar door de specifieke eisen die per discipline worden toegevoegd.

De vernieuwde normen ISO 14001 en ISO 9001 verschijnen in 2015 (respectievelijk januari en september).

Voor meer informatie: neem contact op met Arbode Consultancy.

Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier