Veiligheid als corebusiness

Geplaatst op maandag 04 februari 2013 20:05:00

 

Het Veiligheidsgilde is een initiatief van TNO. Het is een samenwerkingsverband van een aantal adviesorganisaties op het gebied van het onderwerp arbeidsomstandigheden. Deze gildeleden maken allen gebruik van door TNO ontwikkelde methodieken om veiligheidsgedrag te beïnvloeden. Wij van Arbode Consultancy maken deel uit van het Veiligheidsgilde.

Veiligheid is geen sexy onderwerp. Veiligheid  wordt vaak als een last gezien, het haalt het tempo uit het bedrijf. Veiligheid is geen ‘fun’ en daarom schiet de aandacht voor veiligheid binnen een bedrijf er nog wel eens in.

TNO heeft onderzocht hoe ondernemen veiliger kan worden zonder de pit uit het bedrijf te halen. De oplossing blijkt eenvoudig: veiligheid kan alleen vanzelfsprekend worden, wanneer die deel is van de corebusiness van een bedrijf. Maar wat wil dat nu zeggen en hoe doe je dat: veiligheid als corebusiness?

Kort gezegd: de corebusiness is de kern van de onderneming. De kern van de onderneming is het hart van de onderneming, maar ook het hoofd: de sturende gedachte van een bedrijf. En die sturende gedachte is niets zonder de handen van het bedrijf: de handen die maken wat het bedrijf wil maken. En hart, hoofd en handen zijn natuurlijk slechts het omhulsel van de echte kern van het bedrijf: de ziel van de onderneming. En ziel is de pit. Wanneer veiligheid in de ziel van het bedrijf zit, is het bedrijf pas echt veilig. Dat straalt het bedrijf ook uit op de omgeving.

Kern, hart, hoofd, handen, ziel en uitstraling zijn natuurlijk lastige begrippen om te gebruiken bij zoiets ingewikkelds als ondernemen. TNO spreekt daarom liever van structuur, cultuur, leervermogen en buitenwereld.

Structuur is dan de fysieke en organisatorische opzet van het bedrijf : hoe lopen de communicatie- en gezagslijnen, wie is waar verantwoordelijk voor en waar wordt wat op welke manier gedaan?

Met cultuur bedoelen we de manier waarop er in een bedrijf gedacht wordt, en wat de mensen aan de top en op de vloer belangrijk vinden en of dat enigszins met elkaar op één lijn zit.

Het leervermogen slaat op hoe de onderneming goede of slechte gebeurtenissen ervaart en om weet te zetten in nuttige lessen voor de toekomst.

Dit alles bepaalt ook hoe de omgeving het bedrijf ziet en hoe het bedrijf omgaat met klanten, aandeelhouders en bestuurders. Dat is de buitenwereld van een onderneming.

Het woord “veiligheid”, maar ook het idee “veiligheid” moet in alle vier de aspecten van een bedrijf een prominente plaats innemen. Dan pas kun je spreken van een veilige onderneming: een onderneming die veiligheid tot corebusiness heeft gemaakt.


Met als uitgangspunt “veiligheid als corebusiness” heeft TNO de safety@corebusines-scan ontwikkeld. Met deze scan kan inzichtelijk worden gemaakt of veiligheid voldoende in de kern van de onderneming is verankerd. De scan levert een diagnose van sterktes en zwaktes op de onderdelen structuur, cultuur, leervermogen en buitenwereld. Op basis hiervan kunnen zwaktes gericht worden aangepakt.

 

Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier