Veiligheidsgilde

Waarom draagt men de persoonlijke beschermingsmiddelen niet?Waarom wordt de veiligheidsvoorziening op die machine overbrugd?Waarom klimt men op die magazijnstelling?

Ondanks dat alle middelen om veilig en gezond te werken aanwezig zijn en men kennis heeft over gevaren in het werk kunt u te maken krijgen met bovenstaande vragen. Dit heeft alles te maken met gedrag.

Het Veiligheidsgilde is geïnitieerd door TNO. Het is een samenwerkings-verband van een aantal adviesorganisaties, 'het gilde', die allen gebruik maken van door TNO ontwikkelde methodieken om veiligheidsgedrag te beïnvloeden.

Wij van Arbode Consultancy maken deel uit van het Veiligheidsgilde. Onze adviseurs zijn door TNO getraind om verschillende methodieken toe te passen. 

Omdat gedrag sterk verbonden is met de cultuur binnen een organisatie is de inzet van methodieken om de oorzaken van onveilig en ongezond gedrag in kaart te brengen of de inzet van methodieken om tot een gedragsverandering te komen maatwerk. Wij maken graag een afspraak om de verschillende opties met u door te nemen.


SAMSAM staat voor Safety And ME. Net zoals BOB alcohol vrij rijden stimuleert en beloont, staat SAM synoniem voor veilig werken. Binnen veiligheidpromotie en veiligheidbewustzijn programma's is een positieve benadering van veilig werken een van de basis principes. Het SAM programma bevat promotie materiaal, awards en kunstwerken. Op aanvraag kunnen wij u informatie toezenden over het SAM programma.

Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier