Weten & Meten

Op het gebied van weten en meten kunt u bij ons terecht voor het volgende:

Vaststellen van risico’s / risico-analyses:

Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt een knelpuntenlijst aangelegd en wordt per knelpunt beoordeeld hoe belangrijk het knelpunt is (wat is de grootte van het risico). Iedere organisatie is verplicht een algemene RI&E uit te voeren. Voor bepaalde onderwerpen dient een verdieping plaats te vinden.
 • Uitvoering/toetsing arbo risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E);
 • RI&E daken / gebouwen;
 • RI&E riolen en gemalen
 • RI&E arbeidsmiddelen;
 • RI&E beeldschermwerk;
 • RI&E gevaarlijke stoffen;
 • RI&E geluid;
 • RI&E biologische agentia;
 • RI&E fysieke belasting;
 • RI&E persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Milieu Aspecten Register;
 • ATEX, explosieveiligheid;
 • ARIE;
 • TRA, LMRA;
 • HAZOP, HAZID, FMEA.

Blootstellingsmetingen / verdiepend onderzoek:

In sommige gevallen moet gemeten worden om te weten, bijvoorbeeld in geval van lawaaiige werkomstandigheden, mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen of in geval van gezondheidsklachten die mogelijk worden veroorzaakt door het binnenmilieu.
 • Stof, gassen, dampen;
 • Biologische agentia (schimmels, bacteriën)
 • Thermisch binnenklimaat;
 • Binnenmilieu;
 • Lawaai;
 • Geluidshinder/akoestiek
 • Verlichting;
 • Trillingen;
 • Legionella;
 • Beeldschermwerkplekken;
 • Ergonomie;
 • Straling;
 • Welzijn (MTO, tevredenheidsonderzoek).
 
Veiligheid in geval van calamiteiten:

Wat doet een organisatie in geval van calamiteiten? Is dat schriftelijk vastgelegd? Is bij medewerkers en bezoekers voldoende duidelijk wat men moet doen? Kan daar adequaat op worden gereageerd? 
 • Brandveiligheidscan;
 • BHV- / bedrijfsnoodplannen;
 • Ontruimingstekeningen / -plannen;
 • Ontruimingsoefeningen.

Opzetten en onderhouden van managementsystemen:

Indien een kapstok nodig is om processen te sturen spreken we over een managementsysteem. 
 • VCA; VCU;
 • ISO9000 (kwaliteit);
 • ISO14000 (milieu);
 • OHSAS18001 (arbo);
 • ISO 26000 (MVO);
 • BRZO (zware ongevallen);
 • VBS (veiligheidsbeheerssysteem).

Overig  advies:

Van onderstaande zaken is de advisering bij nieuwbouw, verbouw of verhuizing het summum van preventie. Vaak wordt echter onvoldoende nagedacht over de arbeidsomstandigheden in de nieuwe situatie en wordt (te)veel verantwoordelijkheid gelegd bij de (binnenhuis)architect. Die kijkt in de meeste gevallen niet primair naar de arbeidsomstandigheden maar naar het esthetische. 
 • Arbo/milieu advies bij nieuwbouw/verbouw/verhuizing;
 • Gebouwscan;
 • Opstellen/toetsen V&G-plan;
 • Elektrische veiligheid NEN3140/NEN1010;
 • Milieu effect rapportage.
 • VR (veiligheidsrapport zware ongevallen) ;
 • PBZO (beleid zware ongevallen).
 • Ongevalsanalyse (Tripod)
 • Explosieveiligheidsdocument (EVD)
 • Stoffen (ADR, opslag, etikettering, Reach)
 • PAGO / PMO
 • Medische keuringen

Wie zijn wij


 

Wij zijn Arbode Consultancy, uw partner voor advies en training op het gebied van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Dagelijks staat ons team van arboprofessionals voor u klaar om u van dienst te zijn. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring en oog voor de praktijk. 

 

DOE-HET-ZELF TIPS ARBODE

AANRADER! Interne audit training

Het periodiek verifiëren of het uitgezette beleid in...

Preventie- medewerker 2014

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in...

Contact

Arbode Consultancy b.v.
Papland 4d
Postbus 274
4200 AG Gorinchem
0183 - 64 93 67
Email
of contactformulier